Niniejsza strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności, prowadzonej przez komornika sądowego. Stworzona została by ułatwić Państwu kontakt z kancelarią, a także umożliwić uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji ułatwiających wszczęcie i kontynuowanie postępowania egzekucyjnego. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne dokumenty do pobrania, informacje o prowadzonych licytacjach, jak również dane teleadresowe kancelarii.

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wojciech Niepsuj z siedzibą przy ul. Warmińskiej 7/2, 10-544 Olsztyn, telefon 89 5235693. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w siedzibie kancelarii oraz/lub na stronie internetowej kancelarii:www.komornikolsztyn.com.pl.


Inspektor ochrony danych: Roman Kwieciński
e-mail: iod.olsztyn.004@komornik.pl